foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Európa a polgárokért

Leader program

Gátfelhajtási engedély

Felhívás a városi díjak, kitüntetések adományozásához történő jelölésre

Március 15. nemzeti ünnepünk 1996. óta még inkább jeles nap a város életében, a város által adományozott díjak és kitüntetések adományozásának szép hagyománya miatt.

Ekkor vehetik át a Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által adományozott Nádudvar Város Díszpolgára címet, valamint a Pro Urbe Emlékérmet- és a Kövy-díjat azok a közmegbecsülésnek örvendő személyek, közösségek, akiknek a városért végzett áldozatos munkáját, szellemiségét, az általuk közvetített értékrendet, az elhívatott szakmaiságot a Képviselő-testület hivatalos címadományozással, díj átadásával kívánja elismerni.

A Nádudvar Város Díszpolgára cím adományozható annak a köztiszteletben álló magyar vagy

külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedő jelentős munkájával vagy egész életművével mind a városon belül, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban

olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárul a város jó hírének öregbítéséhez.

Díszpolgári cím évente egy adományozható, de a képviselő-testület dönthet úgy is, hogy az adott évben nem ad ki díszpolgári címet.

Pro Urbe Emlékérem adományozható azoknak a személyeknek, személyek csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik vagy amelyek a város fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeztek, és ennek révén a város értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el.

Pro Urbe Emlékérem évente legfeljebb kettő adományozható.

A Kövy Sándor díj a helyi közügyek valamely területén elért kimagasló teljesítmény vagy

huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munkálkodás, életmű elismerését szolgálja, odaítéléséről a jelöltek szakmaterületét érintő testületek szakmai közvéleményének figyelembevételével dönt a Képviselő-testület az Oktatási-, Kulturális,Sport és Idegenforgalmi Bizottság javaslatára is tekintettel.

Az elismerések odaítélését és átadását megelőző eljárás lefolytatására a képviselő-testület az Oktatási, Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság képviselő tagjaiból álló előkészítő bizottságot jelöl ki javaslattételre.

Az előkészítő bizottság a javaslatát a közvéleményt is figyelembe véve alakítja ki.

Ezúton kérjük a város lakóit, segítsék a bizottság és a képviselő-testület munkáját azzal, hogy a március 15-i nemzeti ünnepen átadásra kerülő Díszpolgári cím és Pro Urbe Emlékérem, Kövy-díj elismerésekben részesülő személyekre javaslatot tesznek.

Ajánlásaikat írásban küldhetik el vagy lezárt borítékban zárt urnába helyezhetik el a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, a városi elismerések odaítélését előkészítő Oktatási, Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottságnak címezve, 2016. február 12 - én 12 óráig. A határidő elmulasztása jogvesztő. határidőn túl érvényes jelölést nem lehet tenni.

Kérjük, hogy minden jelölt esetében röviden indokolni szíveskedjenek, miért méltó a város általi kitüntetésre.

A jelölésre használható űrlap letölthető. (rtf)

Dr. Sós Csaba

      

Polgármester

Elektronikus Ügyintézés

Járási Hivatal

Kormányablak

Nádudvari Hírek

Bemutatkozó videó

Ady Endre Művelődési Ház

Kövy Sándor Iskola

Nádudvari Szakiskola

Nádudvari Nonprofit Kft.

OTP hirdetés