foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Főmenü


Európa a polgárokért

Hulladék program

Szennyvízprogram

Városfejlesztés

Meghívó

A Nádudvari Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulat közgyűlésére.


Ideje: 2016. április 13.    14:00 óra
Amennyiben a fenti időpontra összehívott közgyűlés nem határozatképes, úgy az 1995. évi LVII. törvény 42 § (7) bekezdése és az Alapszabály 17. § (3) bek. alapján azt azonos napirenddel, azonos helyen 2016. április 14-én  14:15 órára újra összehívom. Az újból összehívott taggyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Helye: Ady Endre Művelődési Központ
Nádudvar, Ady tér 10.  (tanácsterem)


Napirendi pontok:

1.       Elszámolási eljárás elhatározására tekintettel tevékenységet záró beszámoló elfogadása
Előadók: az Elszámoló Bizottság elnöke Vida László és Varga Györgyné EB elnök

2.       Egyebek.

Kelt, Nádudvar, 2016. március 29.

Vida László
Az Elszámoló Bizottság Elnöke

      

A Polgármester naplója

Polgármester naplója

Járási Hivatal

Nádudvari Hírek

Gyógyfürdő

Ady Endre Művelődési Ház

Kövy Sándor Iskola

Nádudvari Szakiskola

Nádudvari Nonprofit Kft.