foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Európa a polgárokért

Leader program

Gátfelhajtási engedély

Meghívó

A Nádudvari Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulat közgyűlésére.


Ideje: 2016. április 13.    14:00 óra
Amennyiben a fenti időpontra összehívott közgyűlés nem határozatképes, úgy az 1995. évi LVII. törvény 42 § (7) bekezdése és az Alapszabály 17. § (3) bek. alapján azt azonos napirenddel, azonos helyen 2016. április 14-én  14:15 órára újra összehívom. Az újból összehívott taggyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Helye: Ady Endre Művelődési Központ
Nádudvar, Ady tér 10.  (tanácsterem)


Napirendi pontok:

1.       Elszámolási eljárás elhatározására tekintettel tevékenységet záró beszámoló elfogadása
Előadók: az Elszámoló Bizottság elnöke Vida László és Varga Györgyné EB elnök

2.       Egyebek.

Kelt, Nádudvar, 2016. március 29.

Vida László
Az Elszámoló Bizottság Elnöke

      

Polgármester

Elektronikus Ügyintézés

Járási Hivatal

Kormányablak

Nádudvari Hírek

Bemutatkozó videó

Ady Endre Művelődési Ház

Kövy Sándor Iskola

Nádudvari Szakiskola

Nádudvari Nonprofit Kft.

OTP hirdetés