foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Európa a polgárokért

Leader program

Gátfelhajtási engedély

Nádudvari Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Nádudvari Polgármesteri Hivatal 
Munkaügyi, Hatósági és Igazgatási Iroda

Adóügyi ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony


Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Hajdú-Bihar megye, 4181 Nádudvar, Fő út 119.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

1. melléklet 16. pontja alapján pénzügyi, igazgatási feladatkör.

Ellátandó feladatok:

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény és a vonatkozó helyi rendelet alapján kivethető adókkal kapcsolatos ügyintézés. Az adók módjára behajtandó köztartozásokkal kapcsolatos feladat ellátása. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény alapján a munkakörbe tartozó feladat és hatáskör gyakorlása. Egyéb általános feladat ellátása.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Helyi adókkal kapcsolatos pénzügyi és igazgatási, valamint végrehajtási eljáráshoz kapcsolódó feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény , valamint a(z) helyi önkormányzati rendelet és a Nádudvari Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.                  

Pályázati feltételek:

§         Magyar állampolgárság,

§         Cselekvőképesség,

§         Büntetlen előélet,

§         Főiskola, főiskolai szintű közgazdasági felsőoktatásban szerzett szakképzettség, főiskolai szintű államigazgatási és felsőfokú pénzügyi, számviteli szakügyintézői szakképesítés,

§         közigazgatásban eltöltött - Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

§         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

§         6 hónap próbaidő kikötése

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Mérlegképes könyvelő,

§         Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),

Elvárt kompetenciák:

§         Jó szintű önálló munkavégzés, terhelhetőség,

§         Jó szintű kapcsolatteremtő kézség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         45/2012. (III.20) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti adattartalommal elkészített fényképes szakmai önéletrajz.

§         Iskolai végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok közjegyző által hitelesített másolata.

§         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

§         Nyilatkozat arról, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez.

§         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul ahhoz, hogy az eljárásban résztvevők a pályázati anyagot megismerjék.

§         Nyilatkozat arról, hogy a pályázó kinevezése esetén vagyonynilatkozattételi kötelezettségének eleget tesz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. június 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. május 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Kovács Lászlóné, Munkaügyi, Hatósági és Igazgatási Irodavezető nyújt, a 06/54/528-554 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Nádudvari Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (4181 Nádudvar, Fő út 119. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 2607/2016. , valamint a munkakör megnevezését: Adóügyi ügyintéző.

§         Személyesen: Vincze András jegyző, Hajdú-Bihar megye, 4181 Nádudvar, Fő út 119. .

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánítási jogát.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. május 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: " Adóügyi ügyintéző"

      

Polgármester

Elektronikus Ügyintézés

Járási Hivatal

Kormányablak

Nádudvari Hírek

Bemutatkozó videó

Ady Endre Művelődési Ház

Kövy Sándor Iskola

Nádudvari Szakiskola

Nádudvari Nonprofit Kft.

OTP hirdetés