foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Európa a polgárokért

Leader program

Gátfelhajtási engedély

MEGHÍVÓ

Nádudvar  Városi  Önkormányzat  Képviselőit   2016. junius 28-án (kedden)  du: 14,00  órára képviselő-testületi ülésre összehívom.


Az ülés helye:  Nádudvari  Polgármesteri  Hivatal (4181. Nádudvar, Fő út 119.sz., tanácsterem)

 

Napirendi pontok:

1./ A Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. beszámolója a nádudvari viziközmű
       hálózat 2015. évi üzemeltetéséről
       Előterjesztő: Hajdú Gábor vezérigazgató

2./ Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi adókról szóló
      24/2013. (X.18.) önkormányzati rendelete módosítása
      Előterjesztő: Beke Imre polgármester

3./Beszámoló a 2015. évi gyermekvédelmi munkáról.
      Előterjesztő: Beke Imre polgármester

4./A Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft. alapító    
      okiratának módosítása
      Előterjesztő: Beke Imre, polgármester

5./A Nádudvar Város Önkormányzat és a Nádudvari Településfejlesztési és    
      Városgazdálkodási Nonprofit Kft. között kötött hulladékgazdálkodási
      közszolgáltatási szerződés módosítása
      Előterjesztő: Beke Imre, polgármester

6./Teljesítési igazolás kiadása Nádudvar Város Önkormányzat részéről a 2016.   
      II. negyedévi hulladékgazdálkodási feladatok ellátásáról a Nádudvari
      Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft. részére
      Előterjesztő: Beke Imre, polgármester

7./ A nádudvari civil szervezetek számára kiírt pályázat elbírálása
      Előterjesztő: Ludmanné Papp Ilona az Oktatási, Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottságának elnöke

8./ Különfélék.

Megjelenésére feltétlenül számitok !

Nádudvar,  2016. június 20.
Üdvözlettel:                        

  Beke  Imre sk.  
   polgármester

      

Polgármester

Elektronikus Ügyintézés

Járási Hivatal

Kormányablak

Nádudvari Hírek

Bemutatkozó videó

Ady Endre Művelődési Ház

Kövy Sándor Iskola

Nádudvari Szakiskola

Nádudvari Nonprofit Kft.

OTP hirdetés