foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Európa a polgárokért

Leader program

Gátfelhajtási engedély

Meghívó


A Nádudvari Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulat közgyűlésére.

Ideje:     2016. szeptember 21.    13:00 óra
Amennyiben a fenti időpontra összehívott közgyűlés nem határozatképes, úgy az 1995. évi LVII. törvény 42 § (7) bekezdése és az Alapszabály 17. § (3) bek. alapján azt azonos napirenddel, azonos helyen 2016. szeptember 21-én  13:30 órára újra összehívom. Az újból összehívott közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Helye: Ady Endre Művelődési Központ
Nádudvar, Ady tér 10.  (tanácsterem)


Napirendi pontok:

1.       Zárómérleg elfogadása
Előadók: az Elszámoló Bizottság elnöke Vida László és Varga Györgyné EB elnök

2.    Zárójelentés elfogadása
Előadó: Vida László, az Elszámoló Bizottság elnöke

3.    Az elszámolás lezárása, az Elszámoló Bizottság és az Ellenőrző Bizottság felmentése
Előadó: Vida László, az Elszámoló Bizottság elnöke

Kérem szíves megjelenését és közreműködését!

Kelt, Nádudvar, 2016. szeptember 6.


        
Vida László
Az Elszámoló Bizottság Elnöke

      

Polgármester

Elektronikus Ügyintézés

Járási Hivatal

Kormányablak

Nádudvari Hírek

Bemutatkozó videó

Ady Endre Művelődési Ház

Kövy Sándor Iskola

Nádudvari Szakiskola

Nádudvari Nonprofit Kft.

OTP hirdetés