foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Főmenü


Európa a polgárokért

Hulladék program

Szennyvízprogram

Városfejlesztés

Meghívó


A Nádudvari Csatornamű Beruházó Víziközmű Társulat közgyűlésére.

Ideje:     2016. szeptember 21.    13:00 óra
Amennyiben a fenti időpontra összehívott közgyűlés nem határozatképes, úgy az 1995. évi LVII. törvény 42 § (7) bekezdése és az Alapszabály 17. § (3) bek. alapján azt azonos napirenddel, azonos helyen 2016. szeptember 21-én  13:30 órára újra összehívom. Az újból összehívott közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.

Helye: Ady Endre Művelődési Központ
Nádudvar, Ady tér 10.  (tanácsterem)


Napirendi pontok:

1.       Zárómérleg elfogadása
Előadók: az Elszámoló Bizottság elnöke Vida László és Varga Györgyné EB elnök

2.    Zárójelentés elfogadása
Előadó: Vida László, az Elszámoló Bizottság elnöke

3.    Az elszámolás lezárása, az Elszámoló Bizottság és az Ellenőrző Bizottság felmentése
Előadó: Vida László, az Elszámoló Bizottság elnöke

Kérem szíves megjelenését és közreműködését!

Kelt, Nádudvar, 2016. szeptember 6.


        
Vida László
Az Elszámoló Bizottság Elnöke

      

A Polgármester naplója

Polgármester naplója

Járási Hivatal

Nádudvari Hírek

Gyógyfürdő

Ady Endre Művelődési Ház

Kövy Sándor Iskola

Nádudvari Szakiskola

Nádudvari Nonprofit Kft.