foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Főmenü


Európa a polgárokért

Hulladék program

Szennyvízprogram

Városfejlesztés

Felhívás a városi díjak, kitüntetések adományozásához történő jelölésre.


Március 15. nemzeti ünnepünk 1996. óta még inkább jeles nap a város életében, a város által adományozott díjak és kitüntetések adományozásának szép hagyománya miatt.
Ekkor vehetik át a Nádudvar Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által adományozott Nádudvar Város Díszpolgára címet, valamint a Pro Urbe Emlékérmet és a Kövy-díjat azok a közmegbecsülésnek örvendő személyek, közösségek, akiknek a városért végzett áldozatos munkáját, szellemiségét, az általuk közvetített értékrendet, az elhívatott szakmaiságot a Képviselő-testület hivatalos címadományozással, díj átadásával kívánja elismerni.


A Nádudvar Város Díszpolgára cím adományozható annak a köztiszteletben álló magyar vagy külföldi állampolgárnak, aki valamely kiemelkedő jelentős munkájával vagy egész életművével mind a városon belül, mind pedig országosan vagy nemzetközi viszonylatban olyan általános elismerést szerzett, amely hozzájárul a város jó hírének öregbítéséhez.
Díszpolgári cím évente egy adományozható, de a képviselő-testület dönthet úgy is, hogy az adott évben nem ad ki díszpolgári címet.
Pro Urbe Emlékérem adományozható azoknak a személyeknek, személyek csoportjának, társadalmi vagy gazdasági szervezeteknek, akik, vagy amelyek a város fejlesztésében, a társadalmi, szociális, kulturális és gazdasági élet bármely ágazatában kiemelkedően hasznos munkát végeztek, és ennek révén a város értékeit növelő, maradandó eredményeket értek el.
Pro Urbe Emlékérem évente legfeljebb kettő adományozható.
A Kövy Sándor-díj a helyi közügyek valamely területén elért kimagasló teljesítmény vagy huzamosabb időn át folytatott kiemelkedő munkálkodás, életmű elismerését szolgálja, odaítéléséről a jelöltek szakmaterületét érintő testületek szakmai közvéleményének figyelembevételével dönt a képviselő-testület az Oktatási-, Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság javaslatára is tekintettel.
Az elismerések odaítélését és átadását megelőző eljárás lefolytatására a képviselő-testület az Oktatási, Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottság képviselő tagjaiból álló előkészítő bizottságot jelöl ki javaslattételre.
Az előkészítő bizottság a javaslatát a közvéleményt is figyelembe véve alakítja ki.
Ezúton kérjük a város lakóit, segítsék a bizottság és a képviselő-testület munkáját azzal, hogy a március 15-ei nemzeti ünnepen átadásra kerülő Díszpolgári cím és Pro Urbe Emlékérem, Kövy-díj elismerésekben részesülő személyekre javaslatot tesznek.
Ajánlásaikat írásban küldhetik el vagy lezárt borítékban zárt urnába helyezhetik el a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán, a városi elismerések odaítélését előkészítő Oktatási, Kulturális, Sport és Idegenforgalmi Bizottságnak címezve, 2017. február 10-én 14 óráig. A határidő elmulasztása jogvesztő. Határidőn túl érvényes jelölést nem lehet tenni. A nem aláírt, a bíróság által nem bejegyzett civil szervezet nevében tett, valamint a fénymásolatban leadott jelölés nem vehető figyelembe.
Kérjük, hogy minden jelölt esetében röviden indokolni szíveskedjenek, miért méltó a város általi kitüntetésre.

A jelölőlap letölthető ITT. (rtf)
 

Dr. Sós Csaba

      

A Polgármester naplója

Polgármester naplója

Járási Hivatal

Nádudvari Hírek

Gyógyfürdő

Ady Endre Művelődési Ház

Kövy Sándor Iskola

Nádudvari Szakiskola

Nádudvari Nonprofit Kft.