foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Főmenü


Európa a polgárokért

Hulladék program

Szennyvízprogram

Városfejlesztés

MEGHÍVÓ

 

Nádudvar  Városi  Önkormányzat  Képviselőit   2017.  május 25-én (csütörtök)  du:  14,00    órára   képviselő-testületi ülésre összehívom.

Az ülés helye:  Nádudvari  Polgármesteri  Hivatal (4181. Nádudvar, Fő út 119.sz., tanácsterem)    Napirendi pontok:


1./ Tájékoztató Nádudvar Város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és a további feladatokról.
Előterjesztő: a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság kapitányságvezetője
2./ Tájékoztató a Nádudvari Polgárőr Közhasznú Egyesület 2016. évi munkájáról
Előterjesztő: Barta Imre elnök
3./ Előterjesztés a  Nádudvar Város Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló  5/2016. (II.26.) önkormányzati  rendeletének módosítására.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester

4./ Előterjesztés a  Nádudvar Város Önkormányzatának és intézményeinek 2016. évi, zárszámadási rendeletének, és indoklásának, valamint a zárszámadással egyidejűleg beterjesztendő határozati javaslatok elfogadásáról.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester

5./  Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Kft. 2016. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának megvitatása és döntés a mérleg szerinti adózott eredmény felhasználásáról.
Előterjesztő: Ludman Lajos TVg-Nonprofit Kft. ügyvezetője

6./ Tájékoztató az önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzéséről
Előterjesztő: Beke Imre polgármester

7./ Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének a települési mezei őrszolgálatáról és a mezőőri járulékról szóló 11/2011. (II.28.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése és új önkormányzati rendelet alkotása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester

8./ Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 12/2013. (V.2.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester

9./ Nádudvar Város Önkormányzata helyi esélyegyenlőségi programjának áttekintése és felülvizsgálata elrendelése
Előterjesztő: Beke Imre polgármester

10./ Beszámoló a 2016. évi gyermekvédelmi munkáról.
Előterjesztő: Beke Imre polgármester

11./Különfélék

Megjelenésére feltétlenül számitok !

Nádudvar,  2017.  május 10.

Üdvözlettel:        
             
 Beke  Imre sk. 
 polgármester

      

A Polgármester naplója

Polgármester naplója

Járási Hivatal

Nádudvari Hírek

Gyógyfürdő

Ady Endre Művelődési Ház

Kövy Sándor Iskola

Nádudvari Szakiskola

Nádudvari Nonprofit Kft.