foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Főmenü


Európa a polgárokért

Hulladék program

Szennyvízprogram

Városfejlesztés

 

Nádudvar  Városi  Önkormányzat  Képviselőit   2017.  június 29-én (csütörtök)  du:  14,00    órára   képviselő-testületi ülésre összehívom.

Az ülés helye:  Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár (4181. Nádudvar, Ady tér 10. sz. tanácsterem)

Napirendi pontok:

1. /Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. beszámolója a nádudvari viziközmű hálózat 2016. évi üzemeltetéséről
Előterjesztő: Hajdú Gábor vezérigazgató

2./ Beszámoló a Püspökladányi Hivatásos Tüzoltóparancsnokság Működési területének, 2016. évi mentő tűzvédelmi helyzetéről.
Előterjesztő: Karacs Károly tűzoltóparancsnok

3./Beszámoló a Mezőőrség 2016. évi munkájáról
Előterjesztő: Szőnyi Zsolt mezőőrség vezetője

4./ Tájékoztató a Nádudvari Polgármesteri Hivatal 2015-2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő: Vincze András jegyző

5./  Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőinek jogviszonyával összefüggő egyes kérdéseiről szóló 7/2012. (III.30.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése és új önkormányzati rendelet alkotása
Előterjesztő: Beke Imre polgármester

6./Beszámoló az Ady Endre Művelődési Központ és Városi Könyvtár 2016. évi tevékenységéről
Előterjesztő:     Beke Imre polgármester

7./ Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzata és a Nádudvari Településfejlesztési és Városgazdálkodási Nonprofit Kft. között kötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés felmondására
Előterjesztő: Beke Imre polgármester

8./Előterjesztés Nádudvar Város Önkormányzata és Dr. Buzdogány Tímea között egészségügyi alapellátására kötött feladat-ellátási szerződés módosítására
Előterjesztő: Beke Imre polgármester

9./ Előterjesztés a Nádudvar Város Önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonába tartozó 0505/148 hrsz-ú kivett árok megnevezésű ingatlan átminősítésére
forgalomképessé és értékesítésére
Előterjesztő: Beke Imre polgármester

10./ Előterjesztés az Országos Mentőszolgálat részére helyiség biztosítása esetkocsi napközbeni elhelyezésére Nádudvaron
Előterjesztő: Beke Imre polgármester

11./ Előterjesztés a polgármester munkájának  elismerésére
Előterjesztő: Dr. Danka József ügyrendi bizottság elnöke

12./ Különfélék

Megjelenésére feltétlenül számitok !

Nádudvar,  2017.  június  21.

  Üdvözlettel:                   
 Beke  Imre sk.    
 polgármester
 

      

A Polgármester naplója

Polgármester naplója

Járási Hivatal

Nádudvari Hírek

Gyógyfürdő

Ady Endre Művelődési Ház

Kövy Sándor Iskola

Nádudvari Szakiskola

Nádudvari Nonprofit Kft.