foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Főmenü


Európa a polgárokért

Hulladék program

Szennyvízprogram

Városfejlesztés

ÓVODAI BEIRATÁS

Értesítjük a szülőket, hogy a 2015/2016-os nevelési évre az óvodai beíratás 2015. április 20 –tól 24-ig tartó napokon lesz, naponta 8-17 óráig.

Óvodába az a gyermek iratható be, aki a harmadik életévét 2016. március 1-ig betölti, és felvételét az óvodai férőhelyek száma lehetővé teszi.

Az óvodai nevelési év 2015. szeptember 1-jén kezdődik, és 2016. augusztus 31-ig tart. Az újonnan jelentkező gyermekek fogadása az óvodai nevelési évben folyamatosan történik a harmadik életév betöltését  követően.  Az óvoda  felveheti  a  körzetében lakó két és féléves gyermekeket is, ha a hároméves és annál idősebb gyermekek óvodai felvételi kérelmét teljesítette, és van szabad férőhelye.

A jelentkezéskor be kell mutatni: ........

- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót (születési anyakönyvi kivonatot vagy személyi igazolványt),

- a gyermek lakcímét igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát), TAJ kártya,

- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát (személyi igazolványt és lakcímkártyát).

 

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja legkésőbb a beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap.

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő a közléstől számított tizenöt napon belül illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be az óvoda vezetőjénél.

Mészárosné Sárközi Erika

Napfény Óvoda és Bölcsőde Vezetője

      

A Polgármester naplója

Polgármester naplója

Járási Hivatal

Nádudvari Hírek

Gyógyfürdő

Ady Endre Művelődési Ház

Kövy Sándor Iskola

Nádudvari Szakiskola

Nádudvari Nonprofit Kft.