foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Főmenü


Európa a polgárokért

Hulladék program

Szennyvízprogram

Városfejlesztés

16/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet a Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról

14/2017 . (V.26.) önkormányzati rendelet a települési mezei őrszolgálatáról és a mezőőri járulékról

11/2017. (III.31.) önkormányzati  rendelet a településfejlesztési koncepcióval, integrált településfejlesztési stratégiával és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól
 

10/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet a  hivatali  helyiségen  kívüli  és  a  hivatali  munkaidőn  kívül  történő  házasságkötés  létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól

7/2017.(III.31.) Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló  önkormányzati rendelet

4/2017. (III.03.) önkormányzati számú rendelet az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

4/2017. (III.03.) önkormányzati számú rendelet az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, táblázatai

21/21016.(XII.16.)önkormányzati rendelet a 2017. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól

17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról

9/2016.(IV.29.)önkormányzati rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről

7/2016.(III.30.)önkormányzatirendelet a önkormányzati  hulladékgazdálkodási  közfeladatok ellátásáról.

32/2015.(XII.16.)önkormányzati rendelet a gyermekek védelemének helyi szabályairól és a térítési díjról

31/2015.(XII.16.)önkormányzati rendelet a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról

12/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet, a díszpolgári címről és a városi önkormányzati elismerő címről, kitüntetésekről és díjakról.

11/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet, az önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról

10/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet, az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014. (V.28.) számú rendelet módosításáról

8/2015. (I.29.) Önkormányzati számu  határozata a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról

29/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet a 2015. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól

23/2014. (X.22.)Az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnök és bizottsági tag tiszteletdíjának megállapításáról. 

21/2014. (X.1.) A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának meghatározásáról

20/2014. (X.01.) önkormányzati rendelet a Nádudvari Mikrotérségi Szociális és Gyermekvédelmi Intézményfenntartó Társulás keretében ellátott gyermekjóléti szolgáltatásról

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      

A Polgármester naplója

Polgármester naplója

Járási Hivatal

Nádudvari Hírek

Gyógyfürdő

Ady Endre Művelődési Ház

Kövy Sándor Iskola

Nádudvari Szakiskola

Nádudvari Nonprofit Kft.