foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Európa a polgárokért

Leader program

Gátfelhajtási engedély

12/2021 (X.6) önkormányzati rendelet a gyermekek védelmének helyi szabályairól és a téritési díról (pdf)

11/2021 (X.4) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról (pdf)

10/2021 (X6.) önkormányzati rendelet a települési támogatások es egyébb ellátások helyi szabályairól (pdf)

9/2021 (X.11) önkormányzati rendelet a 2021. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

8/2021 (VIII.13.) önkormányzati rendelet az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatok ellátásáról (pdf)

6/2021 (V. 28.) önkormányzati rendelet a 2020. évi költségvetési zárszámadásról (pdf)

3/2021 ÖNK rendelet, egyes önk.rend.hatályon kívül helyezéséről. (pdf)

2/2021. (III.5.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről (pdf)

18/2020. (XII. 15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

17/2020. (XII.14.) önkormányzati rendelete a helyi környezet és természet védelméről szóló 20/2009. (XII. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról (pdf)

15/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelet a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról szóló 31/2015. (XII.16.) önkormányzati rendelete

13/2020. (VII.10.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról

12/2020. (VII.10.)önkormányzati rendelet a Nádudvar Város önkormányzat 2019. évi költségvetési zárszámadásáról

11/2020. (VI. 3.) önkormányzati rendelet az önkormányzat képviselők, a bizottsági elnök és tag tiszteletdíjának megállapításáról

10/2020. (VI. 2.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 4/2019 (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

9/2020 (V. 28.) önkormányzati rendelet  az államháztartáson kívüli forrás átadására és átvételére vonatkozó rendelkezésekről szóló 6/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

8/2020. (IV. 30.)  az önkormányzati rendelet  az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 5/2020. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Nádudvar Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzati képviselők, a bizottsági elnök és bizottsági tag tiszteletdíjának megállapításáról szóló 23/2014. (X.22.) önkormányzati rendelete hatályon kívül helyezéséről szóló 7/2020. (IV.28.) önkormányzati rendelete.

5/2020.(II.21.) önkormányzati rendelet Nádudvar Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről (pdf)

26/2019. (XII.20.) önkormányzati rendelet a 2020. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól.

20/2019. (X.11.) önkormányzati rendelete Nádudvarváros településképének védelméről

14/2019. (V.31.)önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről szóló 21/2018. (XI.5.) önkormányzati rendelet módosításáról

13/2019. (V.31.)önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadásáról

12/2019. (V.31.) önkormányzati rendelet-tervezete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

11/2019 (V. 3.) önkormányzati rendelet a "Nádudvar számít Rád!" ösztöndíjról.

10/2019. (V.3.) önkormányzati rendelet a közterület használatáról

9/2019. (V.3.) önkormányzati rendelet a vásárról és piacról.

4/2019. (II.22.) önkormányzati rendelet az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

25/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet a 2019. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól

21/2018 (XI.5.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődésről

19/2018 (XI.05) önkormányzati rendelet a Nádudvar Város Önkormányzat Képviseló-testülete Nádudvar város Önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 4/2012. (III. 30) önkormányzati rendelet módosításáról

17/2018. (VII.9.) önkormányzati rendelet Önkormányzati Ösztöndíjrendszer alapításáról és adományozásának rendjéről

22/2017. (XII.14.) önkormányzati rendelet az államháztartáson kívüli forrás átadására és átvételére vonatkozó
rendelkezésekről szóló 6/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

21/2017. (XII.14.) rendelet a 2018. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól

16/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet a Polgármesteri Hivatal közszolgálati tisztviselőket megillető juttatásokról és támogatásokról

14/2017 . (V.26.) önkormányzati rendelet a települési mezei őrszolgálatáról és a mezőőri járulékról

11/2017. (III.31.) önkormányzati  rendelet a településfejlesztési koncepcióval, integrált településfejlesztési stratégiával és a településrendezési eszközök, valamint településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet készítésével, módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés szabályairól
 

10/2017. (III.31.) önkormányzati rendelet a  hivatali  helyiségen  kívüli  és  a  hivatali  munkaidőn  kívül  történő  házasságkötés  létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól

7/2017.(III.31.) Közszolgálati Tisztviselők Napja, július 1-je munkaszüneti nappá nyilvánításáról szóló  önkormányzati rendelet

4/2017. (III.03.) önkormányzati számú rendelet az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről

4/2017. (III.03.) önkormányzati számú rendelet az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, táblázatai

21/21016.(XII.16.)önkormányzati rendelet a 2017. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól

17/2016. (XI.25.) önkormányzati rendelet az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról

9/2016.(IV.29.)önkormányzati rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi, fogorvosi és védőnői körzetekről

7/2016.(III.30.)önkormányzatirendelet a önkormányzati  hulladékgazdálkodási  közfeladatok ellátásáról.

32/2015.(XII.16.)önkormányzati rendelet a gyermekek védelemének helyi szabályairól és a térítési díjról

31/2015.(XII.16.)önkormányzati rendelet a szociális ellátásokról, valamint a személyes gondoskodást nyújtó alapszolgáltatásokról

12/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet, a díszpolgári címről és a városi önkormányzati elismerő címről, kitüntetésekről és díjakról.

11/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet, az önkormányzat 2014. évi költségvetési zárszámadásáról

10/2015. (V.29.) önkormányzati rendelet, az önkormányzat költségvetéséről szóló 5/2014. (V.28.) számú rendelet módosításáról


29/2014. (XII.19.) önkormányzati rendelet a 2015. évi költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályairól

21/2014. (X.1.) A helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának meghatározásáról

 
 
 
 
 
 
 
  
 

      

Polgármester

Elektronikus Ügyintézés

Járási Hivatal

Nádudvari Hírek

Bemutatkozó videó

Ady Endre Művelődési Ház

Kövy Sándor Iskola

Nádudvari Szakiskola

Nádudvari Nonprofit Kft.

OTP hirdetés